Niesłyszący

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Wiślica

28-160 Wiślica

ul. Okopowa 8

tel: ( 0-41) 3690 900

fax: ( 0-41) 3690 901

e- mail: urzad@umig.wislica.pl

 

Numer kont bankowych z tytułu poszczególnych należności:

woda,ścieki: 18 8480 0004 2002 0060 0284 0056

odpady komunalne: 40 8480 0004 2002 0060 0284 0048

podatki: 45 8480 0004 2002 0060 0284 0055

koncesje alkoholowe oraz pozostałe opłaty: 07 8480 0004 2002 0060 0284 0060

 

Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju o/Wiślica

 

PDFwykaz-numerow-telefonow-pracownikow-umig-w-wislicy.pdf (256,49KB)

PDFNUMERY TELEFONÓW SOŁTYSÓW.pdf (197,40KB)

PDFWYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW DO RADNYCH RADY MIEJSKIEJ.pdf (585,28KB)

 

BUDYNEK- ul. Okopowa 8

 

Nr. tel.: 41 3690 + odpowiedni numer wewnętrzny

Nr. fax-u: 41 3690 901

28-160 Wiślica

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW UMiG WIŚLICA

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

8

Jarosław Jaworski

Burmistrz

900

11

Jacek Balicki

Sekretarz/Kierownik Referatu Organizacyjnego

902

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

 

12

 

 

Marek Gaweł

Starszy inspektor ds. oświaty i zamówień publicznych

 

903

 

Mirosława Niedbała

Starszy inspektor ds. kadr i szkolenia

Beata Sokołowska

Podinspektor  ds. socjalnych i sprawozdawczości

 

13


 

Anna Kafara

Inspektor ds.obsługi rady gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej

904/944

 

 

 

 

944

 

 

Anna Błachut a.blachut@umig.wislica.pl

Podinspektor ds. promocji

 

       

 

9

Agata Śliwa

Inspektor ds. obsługi sekretariatu, gospodarczych i archiwum

900

 

REFERAT FINANSOWY/PODATKI

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

1

 


    

Małgorzata Syrkiewicz

Inspektor ds. wymiaru podatku  opłat

 

905/ 906/

 

 

Monika Madej

Podinspektor  ds. księgowości podatkowej

Ewa Czerw

Starszy inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

906

Marcin Sadowski

Podinspektor  ds.gospodarki odpadami komunalnymi

905/ 906

Marcin Sadowski

    Obsługa Kasy             907

 

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

4

Halina Sokołowska

Skarbnik

908

7

 

Bożena Zuchowicz

Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

912/ 913

 

Edyta Sułek

Starszy inspektor ds. obsługi oświaty

Agnieszka Bysiecka - Jara

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ewelina Jasikowska

  Inspektor ds. obsługi finansowej gospodarki komunalnej i rozliczeń VAT

Izabela Pisarska

 Podinspektor ds. obsługi oświaty

Małgorzata Cepil

m.cepil@umig.wislica.pl

Podinspektor ds. obsługi oświaty

 

REFERAT ROZWOJU STRATEGICZNEGO

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

6

Waldemar  Błachut

Kierownik referatu Rozwoju Strategicznego

911

5

 

Andrzej Siemieniec

Starszy inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i drogownictwa

 

 

 

 

909/ 910

 

 

 

930

Katarzyna Chlebicka

 

Patrycja Śledź

 

Podinspektor ds. przygotowania i realizacji projektów

 

Referent ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i drogownictwa

Anna Piotrowska

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

 

11

Przemysław Laskowski

Radca Prawny

902

 

BUDYNEK-ul. Batalionów Chłopskich 62

Nr. tel: 41 3690 + odpowiedni numer wewnętrzny.

Nr. fax-u: 41 3690 925

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

4-5

Łukasz Kaleta

Podinspektor ds. obywatelskich

914

 

917

Edyta Konopa

e.konopa@umig.wislica.pl

Inspektor ds. obywatelskich

Wojciech Morasiewicz

Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC

915

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

1-3

Krzysztof Widłak

Kierownik USC

916

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

8-9

Konrad Piwowarczyk

Kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 918/ 919

Jacek Błachut

Starszy inspektor ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej, utrzymania porządku i czystości w gminie

Monika Jagielnik

Aneta Banaś

Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

 Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

 

 

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Janina Krzemień- sekretariat@mgops.wislica.pl

Kierownik MGOPS

920/41 3792 103

Kamila Ignacak- k.ignacak@ug.wislica.pl

Księgowa

 

 

921/ 922

 

 

 

 

 

 

 

923

Aneta Kopciara- a.kopciara@ug.wislica.pl

 

Elżbieta Kępska- e.kepska@ug.wislica.pl

 

Katarzyna Adamczyk- katarzyna.adamczyk@ug.wislica.pl

 

 

Paulina Służalska- sekretariat@mgops.wislica.pl

Starszy pracownik socjalny

 

 

Specjalista pracy socjalnej

 

Pracownik socjalny

 

 

 

Asystent rodziny

Anna Grudzień- a.grudzien@ug.wislica.pl

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

            Ewa Kupisz-    ewa.kupisz@ug.wislica.pl

                       Referent ds.świadczenia wychowawczego

     

 

BUDYNEK-ul. Plac Solny 32

Nr. tel: 41 3690 + odpowiedni numer wewnętrzny.

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

 

Renata Musiał

Inspektor ds. obsługi mieszkańców i organizacji pozarządowych

 

 

926/928

 

 

 

 

927

Martyna Chwalik

m.chwalik@umig.wislica.pl

Referent ds. obsługi mieszkańców i organizacji pozarządowych

Urszula Sekuła

 

 

Michał Prażuch

informatyk@umig.wislica.pl

Informatyk

 

 


    MUZEUM W WIŚLICY  

    ul. Batalionów Chłopskich 2a , 28-160 Wiślica

tel. 730 729 200, 41 300 20 69

 

Więcej informacji: 

http://mnki.pl/wislica/


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW SOŁTYSÓW GMINY WIŚLICA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MIESZKAŃCÓW MIASTA WIŚLICA

L.p Miejscowość Imię i nazwisko sołtysa/przewodniczącego Telefon kontaktowy
1 Koniecmosty Elżbieta Gbyl 41 3690 933
2 Kuchary Zbigniew Zgrzywa 41 3690 983
3 Ostrów Piotr Jasiński 41 3690 996
4 Wawrowice Robert Jałocha 41 3690 986
5 Szczerbaków Agnieszka Wanat 41 3690 984
6 Szczytniki Grzegorz Przęzak 41 3690 985
7 Chotel Czerwony Grzegorz Wójcik 41 3690 990
8 Brzezie    
9 Gorysławice Lesław Kabat 41 3690 988
10 Górki    
11 Hołudza Małgorzata Pałaczyńska 41 3690 980
12 Jurków Walentyna Dąbek 41 3690 991
13 Kobylniki Marcin Kaleta 41 3690 992
14 Łatanice Bogusław Augustowski 41 3690 993
15 Sielec Aneta Łuczyńska 41 3690 994
16 Skorocice Wioletta Papaj 41 3690 995
17 Skotniki Dolne Stanisław Bystrzanowski 41 3690 982
18 Skotniki Górne Czesław Jaguś 41 3690 997
19 Gluzy Mieczysław Kolanowski 41 3690 998
20 Wiślica Andrzej Solarski 41 3690 979

 


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

Imię i nazwisko Nr. telefonu
Jacek Gocyk- Przewodniczący 41 3690 939

Stanisław Bystrzanowski- z-ca Przewodniczącego

41 3690 932

Stanisław Kucięba - Radny 41 3690 934
Zdzisław Kaczmarczyk - Radny 41 3690 964
Krzysztof Malara - Radny 41 3690 962
Stanisław Kochański - z-ca Przewodniczącego 41 3690 938
Paweł Grzywna - Radny 41 3690 961
Jarosław Kopciara - Radny

41 3690 960

Robert Jałocha- Radny 41 3690 966
Anna Maj - Radna

41 3690 963

Łukasz Stojek - Radny 41 3690 937
Czesław Jaguś - Radny 41 3690 967
Anna Drechnowicz - Radna

41 3690 968

Grzegorz Buczak - Radny

41 3690 935

Danuta Grigo - Radna 41 3690 965